smahu správy
Najstaršia erbová listina: udelenie erbu mestu Košice Ľudovítom Veľkým z Anjou (1369).
Najstarší výraz Slovák: v diele Hungarorum ako „Zlowachko“ (1488).
Najstaršie periodikum: Nová Posoniensia (Bratislavské noviny) Mateja Bela z Očovej (1721).
Najstaršia univerzita: Academia Istropolitana v Bratislave (1465).
Najstaršia vysoká škola banská v Európe: v Banskej Štiavnici (1763).
Najstaršia detská hračka v Európe: vozík z doby bronzovej (1600 pr. Kr.) z Nižnej Myšle.
Najstaršia soška: Moravianska Venuša (20 000 pr. Kr.) nájdená v Moravanoch (1967).
Najväčší zlatý poklad: 2390 zlatých mincí, 3 medaile a reťaz; Košice (1935).
Najvyššie položený hrad: Muránsky hrad (938 m. n. m.).
Najstarší kostol v strednej Európe: Kostol sv. Margity Antiochijskej, Kopčany (najneskôr v 9. storočí, obdobie Veľkej Moravy)[1]
Najstarší drevený kostol: kostol sv. Františka z Assisi (Drevená sakrálna architektúra na Slovensku) v Hervartove pri Bardejove (15./16. st.).
Najväčší drevený kostol: v Palúdzke z r. 1774 (dl. 43 mm, vys. 11,5 m, pojme 6000 ľudí). (Drevená sakrálna architektúra na Slovensku)
Najšikmejšia stavba: Hodinová veža v Banskej Bystrici; 34,5 m, vychýlená o 68 cm.
Najvyšší vyrezávaný oltár v Európe: oltár Majstra Pavla z Levoče (18,62 m).
Najdlhšie činná mincovňa v Európe: mincovňa v Kremnici (zal. 1328).
Najrozsiahlejší podzemný systém: Demänovská jaskyňa (24 km).
Najhlbšia priepasť: Brázda (205 m).
Najhlbšia jaskyňa: Starý hrad v Nízkych Tatrách (432 m).
Najdlhšie zdokumentovaná jaskyňa: Dračia ľadová v Demänovskej doline (prvý popis z r. 1299).
Najstaršie kresby: v Posvätnej chodbe jaskyne Domica (6000 rokov).
Najdlhšie elektricky osvetlená jaskyňa na svete: Dobšinská ľadová jaskyňa (1896).
Najdlhšie prístupná jaskyňa: Jasovská jaskyňa (1846).
Najväčší kvapeľ na svete: Stĺp hrôzy (vys. 20m) – Zvonivá diera v Slovenskom krase.
Najstaršie chránené územie: vysokotatranská Kvetnica vo Velickej doline (1876).
Najstaršie lesnaté chránené územie: Dobročský prales pri Čiernom Balogu (1913).
Najväčšia vyhasnutá sopka: Štiavnický stratovulkán (priemer kaldery 23 km[2]).
Najväčšie a najhlbšie prírodné jazero: Veľké Hincovo pleso (20 ha/53,7 m).
Najvyššie položené jazero: Modré pleso (2192 m. n. m.).
Najvyšší vodopád: Kmeťov vodopád (90 m) vo Vysokých Tatrách.
Najväčšia umelá vodná nádrž: Liptovská Mara (360,5 miliónov km3 vody).
Najväčší riečny ostrov v Európe: Žitný ostrov (1600 km2).
Najnáročnejšia železničná stavba: trať Banská Bystrica – H. Štubňa (22 tunelov s dĺžkou 12,2 km).
Najvýznamnejšie kultúrna inštitúcia: Matica slovenská (zal. 1863 v Martine).
Najväčšia knižnica: Slovenská národná knižnica v Martine (4 milióny kníh).
Najväčšia folklórna slávnosť: Folklórna festival vo Východnej (okolo 80 tisíc návštevníkov).
Najznámejší veľtrh: INCHEBA (medzinárodný chemický veľtrh).


13.10.2010 21:59:54
dolnevestenice

visitors map
smahu správy
Vznik stránky:1.8.2010

Klik hier voor meer gratis plaatjes
Editace stránek
Stránky systému Webgarden
Stránky zdarma
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one